سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
هر که خود را بزرگوار دید شهوتهایش در دیده وى خوار گردید . [نهج البلاغه]